Opejärjestöt.fi

Pedagogisen opettajajärjestön jäsenyys kannattaa!

Jäsenyytesi pedagogisessa järjestössä voimistaa opettamiesi oppiaineiden ääntä.
Saat alan ajankohtaista tietoa, koulutusta, materiaaleja työhön, vertaistukea ja iloa yhteisöllisyydestä.

Miksi kuulua pedagogiseen opettajajärjestöön?

Pedagogisten järjestöjen yhteisessä videossa järjestöjen jäsenet kertovat omin sanoin, miksi opettajan kannattaa kuulua oman alansa pedagogiseen järjestöön ja miten jäsenyydestä konkreettisesti hyötyy.

Sanottua

Pedagogisen järjestön kautta pääsen mukaan toimintaan. Sieltä löytyy sellainen yhteisöllisyys, joka kantaa myös arjessa.”

Liitto vaikuttaa tehokkaasti oppiaineemme asemaan ja pitää meidän puoliamme.”

Koulutustilaisuudet ovat olleet minulle tärkeitä, niiden avulla olen pystynyt pitämään mm. tiedolliset ja pedagogiset taidot ajan tasalla.”

Oman pedagogisen järjestöni materiaalit ja toiminta ovat osaltaan muokanneet minua opettajana, joten lämmin kiitos siitä.”

Jäsenenä Sinun ei tarvitse …

… huolehtia oppiaineesi edunvalvonta- ja vaikuttamistyöstä.
Mitä enemmän jäseniä on, sitä paremmin ääni pääsee kuuluviin!

… kehittää ammatillista osaamistasi yksin.
Voit osallistua liittosi järjestämiin koulutuksiin.

… jäädä yksin, kun kohtaat ongelmia työssäsi.
Saat vertaistukea oman oppiaineesi kollegoilta.

… selvittää kaikkea itse.
Liittosi tarjoaa ajankohtaista tietoa ja materiaaleja omalta alaltasi.

… olla koko ajan otsa rypyssä.
Pedagogiset järjestöt tarjoavat vapaamuotoista verkostoitumista samanmielisten kanssa.

Jo pelkästään jäseneksi liittymällä edistät yhteisiä päämääriä.
TERVETULOA MUKAAN!

Mukana olevat järjestöt

Liity suoraan tästä:

Alkuvuoden 2023 kampanja

Alkuvuoden kampanja on ohi ja uusien jäsenten suosittelijoiden kesken on suoritettu hotellilahjakorttien arvonta. Elokuvaliput uusille jäsenille lähetetään toukokuun aikana.

Lataa esite